Ziekte en backoffice ondersteuning

Vaak blijkt dat veel mensen die werken via een backoffice ondersteuning niet precies wat ze moeten doen als ze ziek zijn. Welke rechten en plichten heeft u? Wat wordt er van u verwacht? En welke rol heeft het de backoffice, als uw juridische werkgever, in deze kwestie? Of u nou een klein griepje heeft, of er is iets meer aan de hand: er dienen bepaalde stappen gezet te worden. De specialisten van Payoffice B.V. . leggen u graag uit wat in zo’n geval de bedoeling is. Lees in dit blog wat u te doen staat als u ziek bent en onder een backoffice werkt.

Als u even niet kunt werken

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u zich echt niet goed genoeg voelt om te werken op een dag dat u ingepland staat voor werk. Bent u echt niet in staat uw werkzaamheden te verrichten? Dan moet u zich ziek melden bij uw directe leidinggevende van het bedrijf waar u werkt. Maar dat is niet alles. U moet namelijk ook bij uw contactpersoon van Payoffice B.V. aangeven dat u vanwege ziekte niet kunt werken. Payoffice B.V. is namelijk uw juridisch werkgever. Zodra u ziek bent, worden van ons een aantal verplichtingen verwacht. Zo moeten wij registreren waar u verblijft nu u ziek bent en waarop u te bereiken bent. Dit moeten we doorgeven aan de Arbodienst. Bent u langdurig ziek? Dan komt de Arbodienst in actie.

De gevolgen van een melding van ziekte

Nadat u zich ziek heeft gemeld, houdt uw persoonlijk adviseur van Payoffice B.V. regelmatig contact met u. Zo kunt u ons op de hoogte te houden over enige veranderingen en uw herstel. Naar aanleiding van de door u verschafte informatie, zullen wij inventariseren wat eventueel gedaan kan worden om het herstel te versnellen. Is er geen spoedig herstel in zicht? Om welke reden dan ook? Dan wordt in sommige gevallen gelijk de Arbodienst ingeschakeld. De specialisten van de Arbodienst beschikken over de juiste medische kennis. Zij kunnen daardoor beter inschatten of een bepaalde behandeling baat heeft. Ook kunnen zij mede bepalen hoe en wanneer het werk weer hervat zou kunnen worden.

Wilt u meer informatie?

Wenst u meer informatie over het ziek melden, ziekteverzuim en uw rechten en plichten bij ziekte, als u werkt onder ons bedrijf? Maak dan een afspraak met uw persoonlijk adviseur van Payoffice B.V. om ons verzuimprotocol te bespreken. Zo weet u straks precies wat er van u verwacht wordt als u onverhoopt ziek wordt. Benader Payoffice B.V. via 040 – 30 38 500 als u hier meer informatie over wenst. Wij informeren u graag over wat te doen als u ziek bent en betaald wordt via een backoffice.