Payoffice B.V. en de WAB-wet

Wat is de WAB-wet

WAB staat voor Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2020 en heeft als gevolg dat de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderen. De WAB heeft als doel om de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner te maken. Het oogmerk van de wet is dan ook om flexkrachten meer zekerheid te bieden. Payrollwerknemers krijgen dezelfde rechtspositie als werknemers in loondienst en het ontslagrecht wordt versoepeld. Daarnaast heeft de nieuwe wet invloed op de WW-premie, de oproeptermijn en de transitievergoeding. Ook verandert de ketenregeling.

Geen zorgen met Payoffice B.V.

Doordat Payoffice B.V. de allocatiefunctie vervult, hoef jij je over veel van bovenstaande geen zorgen te maken. Niettemin, willen wij je hier zo volledig mogelijk informeren over welke veranderingen voor jou van belang zijn en waar je dus rekening mee moet houden. Payoffice B.V. valt onder sector 52, ofwel: Uitzenden. Dat betekent dat wij alle werknemers werven, selecteren en plaatsen. Wij behouden dan ook ten allen tijden het recht onze werknemers bij anderen ter beschikking te stellen. Dat heeft voor jou als voordeel dat voorkomen wordt dat we de hoge tarieven moeten hanteren die payroll bedrijven wél moeten gebruiken.

Cao payrollmedewerkers vervalt

Dit is een van de belangrijkste gevolgen van de WAB-wet en heeft als doel om payrollwerknemers dezelfde rechten te geven als werknemers in loondienst. Voorheen vielen payrollers onder de uitzend-cao. Vanaf 1 januari hebben payrollwerknemers echter recht op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de branche-cao. Als werkgever ben je daarom verplicht om deze arbeidsvoorwaarden aan te leveren bij het payrollbedrijf. Payoffice B.V. mag daarentegen gewoon de NBBU-cao volgen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten.

Ketenregeling aangepast

Vanaf 2020 kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar aangaan. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Voorheen mocht je iemand maximaal 5,5 jaar laten werken op tijdelijke contracten. De herziene fase regeling geldt nu eveneens voor payrollmedewerkers. Payoffice B.V. houdt daarom voor jou het overzicht en zorgt blijvend voor maximale flexibiliteit. 

Payrollpensioen op de schop

Regeren is vooruitzien. Daarom lopen we alvast vooruit op nog te verwachten maatregelen. In 2021 wil de regering het pensioen voor payrollmedewerkers openbreken, omdat de huidige pensioenvoorziening niet voldoet. Dat gaat er voor zorgen dat premies voor payroll bedrijven beduidend omhoog zullen gaan. Bij Payoffice B.V. zit je echter goed, omdat wij onder de uitzend-cao vallen. Dat betekent dat wij de huidige pensioenregeling kunnen blijven hanteren.