Arbeidsongeschiktheid en backoffice ondersteuning

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is het belangrijk te weten welke verplichtingen er dan allemaal gelden. Zowel voor de werkgever, de werknemer als voor ons als uw backoffice. Wat is er precies afgesproken op het gebied van arbeidsongeschiktheid in de wereld van de backoffice ondersteuning? Hoe zit het met de doorbetaling? Wat zijn de regels tijdens het verzuim? En welke handelingen moet de werknemer en de werkgever uitvoeren in het kader van een re-integratieproces? Lees in dit blog meer informatie over arbeidsongeschiktheid.

Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij of zij door een lichamelijke of geestelijke beperking zijn of haar arbeid niet meer kan verrichten. Is een medewerker arbeidsongeschikt verklaard? Dan heeft deze na de ziekmelding recht op een loondoorbetaling van tenminste 70% van zijn of haar loon, gedurende 2 jaar. Zijn die 2 jaar voorbij, maar kan de werknemer nog steeds niet aan de slag? Dan komt deze terecht in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) (voorheen WAO). Op basis van deze wet kan de betreffende arbeider een uitkering ontvangen. De hoogte hiervan hangt af van de mate van de arbeidsongeschiktheid en het eerdere salaris.

Welke verplichtingen gelden er?

Payoffice B.V. is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling tijdens de ziekte/arbeidsongeschikt. U heeft als ondernemer dus géén kosten voor de arbeidsongeschikte werknemer. Verder moeten wij de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter nakomen. Het doel van deze wet is het terugdringen van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA te beperken. Zowel de werkgever, de werknemer en de Arbodienst moeten zich volgens deze wet tijdens het verzuim houden aan gedetailleerde regels. Denk aan het uitvoeren van handelingen op bepaalde momenten. Is duidelijk dat bijvoorbeeld de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor het re-integratieproces? Dan kan deze verplicht worden het loon langer door te moeten betalen.

Andere voordelen van backoffice ondersteuning

Voor een ondernemer is het erg verstandig om de backoffice uit te besteden. U hoeft immers zelf geen kosten te maken bij een zieke/arbeidsongeschikte medewerker. Het enige dat van u verwacht wordt zijn bepaalde handelingen in het re-integratieproces. Deze worden helder aan u duidelijk gemaakt. Zo loopt u geen risico op onvolbrachte handelingen of te weinig inspanning.

Graag wijzen wij u op nog meer voordelen van het uitbesteden van uw backoffice:

Is één van uw medewerkers recent arbeidsongeschikt geraakt? Wenst u meer informatie uw de verplichtingen tijdens het re-integratieproces? Neem contact op met de specialisten van Payoffice B.V.. U bereikt ons via telefoonnummer 040 – 30 38 500. Kies voor onze backoffice ondersteuning, zodat wij u meer over wat wij doen bij arbeidsongeschiktheid kunnen vertellen.