15 mei 2020

Sinds deze week heeft het kabinet een nieuw steunpakket in het leven geroepen om uitzendkrachten, die voorheen nagenoeg buiten alle regelingen vielen, tegemoet te komen. Zij krijgen een tegemoetkoming van 600 euro per maand, mits zij kunnen aantonen dat zij vóór de Coronacrisis ook minimaal 600 per maand verdienden. Onderstaande cijfers tonen aan dat voor veel uitzendkrachten het bedrag slechts ‘een fooi’ zal zijn. Een fooi die hun complete inkomen moet vervangen. Bovendien zullen weinig studenten, die als uitzendkracht een bijbaantje hebben, kunnen aantonen aan de verdienregels te voldoen.

Hoe oud zijn de uitzendkrachten?

In een jaar werken er ruim 834.000 uitzendkrachten in Nederland.
jonger dan 24 jaar : 37%
24 jaar en ouder : 63%
Een groot deel van deze beroepsgroep haalt hun hoofdinkomen uit het uitzendwerk.

Wat verdienen zij?

61% verdient een basisuurloon van 1,1 tot 1,3 x het minimumloon.
9% heeft een basisuurloon op basis van het minimumloon.
20% ontvangt tussen 1,3 en 1,5 x het minimumloon.
10% verdient 2 x het minimumloon.

Een tweetal rekenvoorbeelden:

Uitzendkracht als hoofdinkomen: werkt gemiddeld 30 uur per week.
Minimumloon 21+ jaar = € 1680 (o.b.v. 40 uur)   x  1,3*)  = € 2184
Deze uitzendkracht verdient gemiddeld in de maand bij een 30-urige werkweek : € 1638

Student van 20 jaar
Minimumloon 20 jaar = € 1344 (o.b.v. 40 uur)
Deze student verdient gemiddeld in de maand bij een 15 urige werkweek € 504

Bovenstaande cijfers laten zien dat de uitzendkracht met het hoofdinkomen uit flexwerk aan de 600 euro per maand van de overheid bij lange na niet genoeg heeft. Daar kunnen zij de boodschappen en hun vaste lasten maar een paar dagen van betalen.

Bij studenten laat het zien dat, als zij voor minder dan 18 uur per week een bijbaantje hebben (is het merendeel van de studenten), zij niet aan de vereiste inkomenseis van 600 euro komen, om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Speciale Corona-WW-regeling

De brancheorganisatis waarderen het gebaar van de overheid om ook de uitzendkrachten te compenseren. Dat is hard nodig. Zij pleiten echter voor een speciale Corona-WW-regeling. Deze regeling moet bewerkstelligen dat de toegang tot de WW voor deze groep werknemers versoepeld wordt. Een uitzendkracht moet dan, om in aanmerking te komen, 8 uit de 12 werken daaraan voorafgaande gewerkt hebben (i.p.v. 26 uit 36 weken).
Zij stellen ook voor dat de hoogte van de WW-uitkering tijdens een periode van 3 maanden verhoogd wordt. Deze uitkering kan betaald worden uit de werkgeverspremies.

Bescherm de in crisistijd toch al kwetsbare groep uitzendkrachten

Dat de crisis langer gaat duren dan aan begin gedacht is nu iedereen wel duidelijk. De brancheorganisaties vinden het dan ook tijd worden om goed voor deze, toch al kwetsbare, groep werkenden te zorgen. Uitzendkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Men pleit er dan ook voor hen niet de dupe te laten worden van deze economische crisis. Ook zij moeten goed gecompenseerd worden.

Houd uw uitzendkrachten vast met de kracht van backoffice ondersteuning

Bent u ondernemer binnen het MKB of in de recreatie-, horeca- of landbouwsector? Dan werkt u naar alle waarschijnlijkheid veel met flexwerkers en uitzendkrachten. U doet wellicht verwoede pogingen hen aan het werk te houden, om hun expertise en vertrouwen niet kwijt te raken.

De uitgebreide administratieve en personele verwerking van deze flexibele personele schil is vaak veel werk. Werk waar u liever niet teveel tijd en aandacht aan besteedt in deze tijd. Dan is het wellicht tijd uw backofficeondersteuning uit te besteden aan een betrouwbare partner als Payoffice B.V. Wij kunnen u veel taken uit handen nemen. Lees meer over de vele voordelen die onze dienstverlening u biedt. Veel ondernemers gingen u voor en hebben bij ons een zeer betaalbare backoffice ondersteuning. Zij willen niet meer zonder en geven aan het zelf niet beter of goedkoper te kunnen.

Wij informeren u graag nader over wat onderbrengen van uw uitzendkrachten en flexwerkers in onze backoffice ondersteuning voor u kan betekenen? U kunt ons bellen 040 30 38 500 of een e-mail sturen: info@payrotterdam.deonlinevos.nl. Onze specialisten staan u graag te woord.

*) gemiddeld percentage van opslag op het minimumloon