Backoffice ondersteuning voor de makelaarswereld

Als makelaar heeft u vrijwel zeker structureel een goedgevulde agenda. U heeft ontmoetingen met vele mensen en het werk vindt geenszins alleen op kantoor plaats. Met andere woorden, dit is een zeer dynamisch en boeiend beroep! Maar het vergt ook veel van u. Vooral qua flexibiliteit, doorzettingsvermogen en veelzijdigheid. Als u zich dan ook nog moet bezighouden met personeelszaken, waaronder de salarisadministratie en loonadministratie, dan wordt het wellicht te veel van het goede. Dit werk vergt meer tijd en energie dan vooraf vaak wordt verondersteld. Vele makelaars blijken dit er dan ook bij te doen in de avonduren, of soms tussen alle werkbezoeken door. Vooral als dit met grote regelmaat voorkomt kan dit niet de bedoeling zijn. Als u mede hierdoor overwerkt raakt, zult u te veel stress ervaren en op de koop toe wordt de kans dat u fouten maakt in de administratie groter. Als u zich in dit verhaal herkent, dan kan het uitbesteden van u backoffice u verlichting bieden. Lees hieronder welke voordelen backoffice ondersteuning bij specialist Payoffice B.V. u kan bieden.

Waarmee ontlast het uitbesteden van de backoffice een makelaar?

Om als makelaar de hoofdtaak – woningen verkopen – te vervullen, moet deze vele bezichtigingsbijeenkomsten organiseren en bijwonen. Daarnaast hebben makelaars met grote regelmaat ontmoetingen met betrokken partijen bij nog te bouwen woningen en woonwijken. Ook zit u als makelaar niet zelden bij notarissen, aannemers en gemeentebesturen op kantoor. Oftewel: het makelaarsbestaan is turbulent te noemen. Voor, tijdens of na alle meetings ook nog de controle houden over uw backoffice met personeelszaken en administratie, dat is soms bijna een ondoenlijke taak. Áls u daar al de tijd voor heeft, is het tussen alle sociale bijeenkomsten door nog geen kleinigheid om hier de benodigde concentratie voor te vinden. Hier komt nog bij dat de werktijden van makelaars, door alle hiervoor beschreven zaken, uiterst lastig weg te boeken zijn. Door het uitbesteden van uw backoffice ervaart u hier geen hinder meer van. U hoeft zich met backoffice ondersteuning geen zorgen meer te maken om complexe regelgevingen aangaande het wegschrijven van uren, mede waardoor u veel meer tijd overhoudt.

Hoe functioneert backoffice ondersteuning en tot welke voordelen leidt het?

Gaat u als makelaar de samenwerking aan met een Payoffice B.V. voor backoffice ondersteuning? Dan houdt dat kortweg in dat Payoffice B.V. alle handelingen die te maken hebben met personeelszaken en salarisadministratie van u overneemt. Als makelaar mag u zich dan ook verheugen op het feit dat u slepende moeilijkheden omtrent loonstroken, jaaropgaven, CAO’s en andere wetgevingen kunt uitbesteden. Groot voordeel daarbij is ook dat u alle wijzigingen die hier voortdurend op van toepassing zijn niet hoeft bij te houden.bPayoffice B.V. neemt u dit allemaal uit handen. Over de dagelijkse gang van zaken op uw makelaarskantoor blijft u tegelijkertijd helemaal zelf de regie voeren. Samengevat kunnen we dan ook stellen dat het makelaarsberoep bij uitstek geschikt is voor het uitbesteden van uw backoffice en wel om de volgende redenen:

Wilt u als makelaar ook af van het steeds sluimerende gevoel gevoel van op de tenen te moeten lopen door administratieve werkzaamheden die nog op u wachten? Neem dan eens contact op met Payoffice B.V. (via 040 – 30 38 500 of info@payoffice.nl) en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden die backoffice ondersteuning u als makelaar te bieden heeft.