24 februari 2020

Vanaf 2 maart 2020 kunnen bedrijven binnen het MKB ieder jaar subsidie aanvragen binnen de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM-regeling). Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen van medewerkers in het MKB. Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks €48 miljoen ter beschikking.

Voor grote bedrijven in de horeca-, landbouw- en recreatiesector wordt € 1,2 miljoen vrijgemaakt, zodat ook zij aanspraak kunnen maken op deze subsidie.

Van oudsher is het binnen het MKB minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden tijdens hun werkende leven. In deze vaak kleinschalige bedrijven hebben werkgevers vaak minder kennis, tijd en geld om dergelijke processen te stimuleren en te begeleiden.

Ook in de recreatie-, horeca- en landbouwsector, waar veel seizoens- en flexarbeid voorkomt, is het tijdrovend en kostbaar om een dergelijk leerrijke werkomgeving te ontwikkelen en te begeleiden.

De SLIM-regeling draagt bij aan betere leerrijke werkomgeving. De SLIM-regeling is van toepassing op:

  • individuele mkb-ondernemingen
  • samenwerkingsverbanden in het mkb
  • de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie
  • Partijen kunnen vanaf 2 maart 2020 subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven die gericht zijn op leren en ontwikkelen. Denk daarbij aan:
  • Onderzoek naar scholings- en opleidingsbehoeften, zodat u uw werknemers daarin kan stimuleren en faciliteren.
  • Ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werknemers.
  • Initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding nader te ontwikkelen.
  • Oprichten van een bedrijfsschool
  • Ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers.
  • Het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria vindt u hier. https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Blijf op de hoogte van regelgeving via onze backoffice ondersteuning

Bent u ondernemer binnen het MKB of in de recreatie- horeca of landbouwsector? Dan werkt u naar alle waarschijnlijk veel met flexwerkers en uitzendkrachten. De uitgebreide administratieve verwerking van deze flexibele personeel schil is vaak veel werk. Werk waar u liever niet teveel tijd en aandacht voor inruimt. Dan is het wellicht tijd uw backofficeondersteuning uit te besteden aan een betrouwbare partner als Payoffice B.V.

Payoffice: een lerende organisatie

Backoffice uitzendbureau Payoffice is voorstander van een lerende organisatie. Goed geschoolde en kennisrijke werknemers zijn immers het kapitaal van uw organisatie. Dat is waar Payoffice zich graag voor inzet. Brengt u de backoffice ondersteuning onder bij Payoffice dan kunnen wij u te allen tijde van dergelijke subsidieregelingen als de SLIM-regeling, op hoogte houden. Zo bent u eenvoudig en snel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Wilt u meer weten wat onderbrengen van uw uitzendkrachten en flexwerkers in onze backoffice ondersteuning https://payofficerotterdam.nl/wat-is-backoffice-ondersteuning/ voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch 040 – 30 38 500 of per e-mail info@payrotterdam.deonlinevos.nl. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.