Backoffice ondersteuning bij een zieke werknemer

Is er in uw bedrijf sprake van een zieke werknemer? Een vervelende situatie, waarbij een hoop regelwerk komt kijken. Een zieke werknemer brengt voor u als werkgever ook enkele verplichtingen met zich mee. Nadat een werknemer zich ziek heeft gemeld, heeft deze recht op een loondoorbetaling van 70% van het door hem/haar maandelijks verdiende loon voor de komende 2 jaar. Een loondoorbetaling bij ziekte goed laten verlopen naast uw andere uitbetalingen, kan wellicht een uitdaging zijn. Het uitbesteden van uw backoffice kan in dit geval een echte uitkomst bieden!

Backoffice ondersteuning, uw werknemer uitbetaald

U heeft al verschillende contracten van uw werknemers, waarmee u rekening moet houden bij de uitbetaling. Heeft u er een zieke werknemer bij, dan maakt dit het bijhouden van uw salarisadministratie net even wat lastiger. Onze backoffice ondersteuning kan zorgen voor een goed financieel overzicht en de uitbetaling van uw zieke werknemer. Daarbij houden wij ook een oogje in het zeil op een juiste naleving van de Wet Verbetering Poortwachter.

Wat is de Wet Verbetering Poortwachter en wat betekent dit voor mij?

De Wet Verbetering Poortwachter is een belangrijke wet indien u te maken heeft met een zieke werknemer. Deze wet zorgt namelijk voor het beperken van het ziekteverzuim en de instroom in de WIA. U als werkgever, de Arbodienst en uw werknemer krijgen hierbij te maken met regels die juist nageleefd dienen te worden. Deze wet bepaalt wat er wanneer moet gebeuren, wie bepaalde taken uitvoert en wanneer een werknemer bijvoorbeeld weer langzamerhand aan de slag kan. Hierbij is een maximale inspanning van u als werkgever zeer zeker van belang. Kunt u niet aantonen dat uw inspanning voldoende is geweest bij het mogelijk maken van de reïntegratie van uw werknemer, dan zou het maar zo kunnen zijn dat u het loon van uw zieke werknemer langer door moet betalen. Dit wilt u uiteraard niet.

Taken van u als werkgever

Als werkgever heeft u de belangrijke taak uw volledige inzet te tonen bij de reïntegratie van uw werknemer. De adviezen die de Arbodienst u oplegt, moet u dan ook verplicht opvolgen. Werkt u hier onvoldoende aan mee? Dan wordt u aansprakelijk gesteld voor een onjuiste naleving van de adviezen van de Arbodienst. Een daadkrachtige inzet van u kan ervoor zorgen dat uw zieke werknemer sneller en op een goede manier weer zijn/haar werkzaamheden vervolgt. Ook het inzetten van een specialist in backoffice ondersteuning voor het laten doorbetalen van uw werknemer, kan hierbij weer een uitkomst voor uzelf zijn!

Zet vandaag nog backoffice ondersteuning in!

U kunt backoffice ondersteuning inzetten indien er sprake is van een zieke werknemer, maar u kunt dit ook inzetten wanneer u al uw medewerkers moet uitbetalen. Zo kunt u meer de focus leggen op de reïntegratie van uw zieke medewerker en meer tijd besteden aan uw eigen bedrijf. Kortom, uw backoffice uitbesteden biedt u vele voordelen!