3 april 2020

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat flexwerkers niet vaker ziek zijn dan hun collega’s in vaste dienst. “Je zou bijna zeggen dat dit een hardnekkig misverstand is”, zegt hoofd-econoom bij het CBS Peter Hein van Mulligen. Hij doe deze uitspraak op basis van de nieuwste gegevens van het CBS over werk en gezondheid. Daaruit blijkt dat werknemers die een flexibel contract hebben, anders dan dat men dacht, eigenlijk helemaal geen zwakkere gezondheid hebben dan medewerkers met een vast contract.

Flexwerkers eerder ziek?

Zo’n drie jaar geleden stelde een commissie van topambtenaren nog dat een groot percentage uitkeringsontvangers naast zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering een flexibel arbeidscontract had. Henk Volberda, destijds als hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit weet dat aan de veronderstelling dat flexwerkers slechtere arbeidsomstandigheden hadden en dus sneller ziek werden. De oorzaak zou het ervaren van meer stress en overbelasting zijn. Waarop het NRC berichtte: “Het is bekend dat flexwerkers langer doorwerken bij ziekte en zich minder gezond voelen”.

Duurzame inzetbaarheid

Half januari dit jaar kwam de commissie Borstlap naar buiten met de conclusie dat flexwerkers op de werkvloer wel vaak meer risico lopen. Oproep- en uitzendkrachten doen vaker gevaarlijk werk en worden vaker slachtoffer van een bedrijfsongeval. Ook hebben deze flexkrachten in mindere mate contact met een bedrijfsarts dan dat vaste krachten dat hebben. De commissie schrijft: ”De duurzame inzetbaarheid van deze groep werknemers is dan ook minder geborgd dan die van werkenden met een contract voor onbepaalde tijd; met als risico dat deze flexwerkers op de arbeidsmarkt vroegtijdig aan de kant komen te staan”. Werkgevers investeren ook minder in uitzendkrachten door middel van opleidingen en cursussen. Hoe minder opleiding, hoe kleiner de kans op deze duurzame inzetbaarheid.

Geen grote gezondheidsverschillen tussen flexwerkers en vaste krachten

Het verrassende is daarbij wel dat dit niet wil zeggen dat de flexwerkers ook vaker ziek zijn dan medewerkers in vaste dienst, blijkt nu volgens het CBS. Er bestaan geen grote verschillen in gezondheid en ziekmelding tussen flexwerkers en vaste krachten.

Bij werklozen is het wel zo dat zij vaker aangeven last te hebben van gezondheidsklachten. Daaruit voortvloeiend is er voor flexwerkers wel een indirect risico op gezondheidsklachten volgens het CBS. Hun baanonzekerheid en mogelijk verlies van werk en inkomen, kunnen vervolgens gezondheidsklachten opleveren.

Mensen met een baan beoordelen gezondheid vaak als goed

Er is dus geen bewijs dat flexwerkers vaker ziek zijn dan medewerkers in vaste dienst. Het CBS heeft in dit onderzoek gekeken naar alle contractvormen, naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Ook daar bleek geen verschil tussen te zitten. Het enige significante verschil zit ‘m in werk versus werkloosheid. Mensen die een baan hebben (flex en vast) beoordelen hun gezondheid doorgaans als ‘goed’ of ‘uitstekend’. Bij werklozen ligt dit percentage lager. Diegenen die zich gezond voelen, vinden makkelijker weer een baan.

Payoffice: betrokken en actief

Backoffice uitzendbureau Payoffice kent het belang van tevreden uitzendkrachten. Zij voelen zich betrokken en nemen actief deel aan het arbeidsproces. Goed geschoolde en kennisrijke werknemers zijn het kapitaal van uw organisatie. Dat is waar Payoffice zich graag voor inzet. Brengt u de backoffice ondersteuning van uw flexwerkers dan ook onder bij Payoffice. Wij zijn goed op de hoogte van kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor uitzendkrachten.

Wilt u meer weten wat onderbrengen van uw uitzendkrachten en flexwerkers in onze backoffice ondersteuning https://payofficerotterdam.nl/wat-is-backoffice-ondersteuning/ voor u en uw uitzendkrachten kan betekenen? Neemt u dan contact met ons op. Telefonisch 040 – 30 38 500 of per e-mail info@payrotterdam.deonlinevos.nl.