Uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020, dat NIRPA jaarlijks laat uitvoeren onder salarisprofessionals, kwam een belangrijke doorzettende trend naar voren: die van de groeiende adviesrol voor salaris- en backofficeprofessionals. Steeds meer salarisprofessionals krijgen bovendien te maken met de salarisverwerking van flexibele arbeid en ervaren een hoge werkdruk als gevolg van de complexe wet- en regelgeving rondom flexibele arbeidsrelaties.

Specifieke wet- en regelgeving omtrent flex is zo complex geworden dat dit echt vraagt om aanvullende kennis ten aanzien van flexibele arbeidscontracten. Uit het trendonderzoek blijkt dat 38% van de respondenten extra scholing verwacht nodig te hebben omtrent verloning gerelateerd aan flexibele arbeidscontracten.

“We zijn allemaal benieuwd hoe ‘de wereld’ er post-corona uit gaat zien, maar daarnaast zijn er de komende periode nog de nodige wijzigingen te verwachten voortvloeiend uit bijvoorbeeld de adviezen van het aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, en de commissie Borstlap,” vertelt Barbara Kramer, manager van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). “Als gevolg van de invoering van de WAB kijken ‘reguliere’ bedrijven kritisch naar de invulling van hun flexibele schil, maar ook uitzendorganisaties kijken actief wat binnen de uitzend-cao de mogelijkheden zijn om uitzendkrachten meer perspectief te bieden.”

‘Blijven doorontwikkelen is een investering in jezelf en je eigen toekomst’

Marcel van der Sluis, directeur van het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA):“De adviesrol van salarisprofessionals wordt steeds groter, een trend die al jaren doorzet. Niet alleen naar de klant, maar ook binnen de organisatie wordt er steeds meer een beroep op hen gedaan. Veel informatie komt samen bij de salarisverwerking. Er zit veel kennis bij deze professionals, daar kan vanuit financieel management en HR meer een beroep op worden gedaan.Die meer adviserende adviesrol van salaris- en backofficeprofessionals vraagt ook om het ontwikkelen van competenties zoals communicatie en adviesvaardigheden.”

Marcel: “Salaris- en backofficeprofessionals moeten zich bewust zijn van het belang om te investeren in hun eigen ontwikkeling en toekomstperspectief. Iedere cursus of opleiding die je doet, is écht een investering in je eigen toekomst. Daarmee creëer je kansen en mogelijkheden om binnen het vakgebied door te groeien. De ontwikkelingen in de salarisverwerking volgen elkaar in rap tempo op, aangejaagd door wet- en regelgeving en de software.

Zorg altijd dat je kunt aantonen over parate vakkennis te beschikken bij je huidige en mogelijk toekomstige werkgever. Een opleiding en diploma van een erkend instituut is altijd een waardevolle aanvulling – voor jezelf én voor je CV.”