16 januari 2020

De uitzendbranche is volop in ontwikkeling. Het hebben van en vaste baan is niet meer zaligmakend. Veel werknemers kiezen ervoor in de flexible personele schil te stappen. Het uitzendregime heeft dan ook de volle aandacht van de Tweede Kamer. In de eerste helft van dit jaar zal er een tweetal onderzoeken worden uitgevoerd en aan de Kamer worden voorgelegd. Ten eerste zal gekeken worden naar het functioneren van de driehoeksrelatie (werkgever, uitzendkracht, bemiddelingsbureau) en ten tweede naar het (oneigenlijk) gebruik en daarmee de positie van uitzendmedewerkers.

Uitzendwerk belangrijk in inclusieve arbeidsmarkt

Uitzendwerk levert tegenwoordig een belangrijke bijdrage aan onze inclusieve arbeidsmarkt. Dit is een arbeidsmarkt waar mensen met een geringere kans op een baan (onvoldoende geschoold, gehandicapten, mensen met taalachterstand e.d.) optimaal samen kunnen werken met mensen die wél in voldoende mate toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Door middel van de inzet van uitzendkrachten, in tijdelijke functies, kunt u het verschil maken voor uw werknemers tussen ‘meedoen’ of ‘niet meedoen’ in de maatschappij.

Rol van de Backofficeuitbesteden in de kwaliteitsimpuls

De uitzendbranche is hard op weg om met een forse kwaliteitsimpuls het jaar 2020 in te gaan. Speerpunt is het verbeteren van de kwaliteit van uitzendondernemingen en de behoefte van de uitzendkracht daarbij centraal te stellen.
Het kost u nu waarschijnlijk veel tijd om alles voor uw uitzendkrachten optimaal geregeld te hebben. Bovendien moet u zich steeds weer op de hoogte stellen van alle veranderende wet- en regelgeving.
Kies daarom voor een betrouwbare en efficiënte backoffice ondersteuning. Deze neemt u veel uit handen en waarborgt een kwalitatieve en gedegen bedrijfsvoering. Bovendien heeft u zo meer tijd voor uw kernactiviteiten zoals acquisitie, bedrijfsvoering en het matchen van vraag en aanbod.

Backoffice uitbesteden aan Payoffice B.V.

Wij van Payoffice ontzorgen u hierbij van A tot Z als het gaat om uw personeelsadministratie, uw flexibele personeelsbestand en het welbevinden van uw uitzendkrachten. Zo verzorgen wij onder meer uw uren-, loon- en debiteurenadministratie. Werven en selecteren wij uw personeel. Sluiten de contracten met hen af en zorgen voor contract continuering of contract beëindiging. Wij adviseren u ook met betrekking tot de geldende wet- en regelgeving. Zo helpen wij u om binnen uw branche invulling te geven aan goed en wellicht beter werkgeverschap. Iets waar binnen de flexibele arbeidsmarkt steeds meer vraag naar is.

Gaat u ook mee met de kwaliteitsimpuls in de uitzendbranche en wilt u samen met ons verkennen wat de mogelijkheden zijn van een backoffice ondersteuning voor uw uitzendbureau? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 040 – 3038500 of stuur ons een e-mail.