Het aantal unieke (online) vacatures in de zorg is, na een dip in het tweede kwartaal van 2020 (-8%), weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. In vergelijking met 2019 is de vacaturedruk onder zorgprofessionals verder gestegen en heeft iedere actieve baanzoeker keuze uit maar liefst vijf vacatures. Vorig jaar was deze verhouding nog 4:1.

Zorg minder aantrekkelijk

Het percentage ‘niet-zorgprofessionals’ dat de zorg een aantrekkelijke sector vindt om in te werken,  zakte tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020, met een vijfde. De vacaturedruk liep het afgelopen jaar dan ook verder op maar de aantrekkelijkheid van de zorgsector daalde, mede door de coronacrisis, fors.

Onder zorgprofessionals ziet men een vergelijkbare ontwikkeling. Voor 30% van hen was in 2018 het ‘niet verlengen van een aflopend contract’ de belangrijkste reden om van baan te veranderen. In 2019 waren vooral ‘ontevredenheid’ (35%) en ‘behoefte aan een nieuwe uitdaging’ (20%) de belangrijkste redenen. “De zorg heeft het afgelopen jaar onder een vergrootglas gelegen. In het begin lag de focus op “onze helden in de zorg”, werkzekerheid en vitale beroepen. Daarna werden vooral de forse werkdruk, onderbezetting en salaris- en beloningsperikelen in de Tweede Kamer belicht”, zegt Roders. “Tijdens de eerste golf was de loyaliteit hoog en de mobiliteit laag, maar het deels uitblijven van structurele waardering en de toenemende werkdruk maakt dat de loyaliteit afneemt en de mobiliteit hoger wordt, getuige ook het aantal openstaande vacatures.”

Veel onvrede

Door de huidige krapte ligt de focus vaak op werven, maar binding is minstens zo belangrijk. Het salaris en andere vormen van waardering zijn hierbij van cruciaal belang. Er is op dit vlak veel onvrede onder zorgprofessionals en dat zou een verklaring kunnen zijn voor de forse stijging van het aantal zzp’ers.” Na een sterke stijging in 2019 (+11%) is het aantal zzp’ers in de zorg ook het afgelopen jaar fors toegenomen (+18%). Van alle Nederlandse zorgprofessionals is inmiddels ruim tien procent zzp’er.

Zorgprofessionals online onzichtbaar

Slechts 7% van alle zorgprofessionals is op dit moment actief op zoek naar een baan, tegenover 12% van de Nederlandse beroepsbevolking. Bijna twee derde van de zorgprofessionals zegt ondanks de hoge vacaturedruk het afgelopen jaar niet te zijn benaderd voor een nieuwe baan en dat is opmerkelijk. De zorgsector heeft te maken met een zeer gespannen arbeidsmarkt en er zou actief moeten worden gezocht naar talent maar dat is niet tot nauwelijks het geval. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt de beperkte online aanwezigheid van zorgprofessionals. Zo is maar 16% van hen online vindbaar voor bemiddelaars en/of werkgevers en gebruikt slechts een kwart van de zorgprofessionals LinkedIn bij de oriëntatie op een nieuwe baan. Onder de Nederlandse beroepsbevolking bedragen deze percentages 19 en 31%.