20 februari 2020

Hoe zeker zijn werkenden in Nederland van werk en inkomen? Hoe gaan zzp’ers en flexibele werknemers om met werk- en inkomensonzekerheden? Wat zorgt ervoor dat we meer zekerheden krijgen en waarom bestaan er onzekerheden? Deze vragen worden beantwoord in de vijfde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/06/dynamiek-op-de-nederlandse-arbeidsmarkt-de-focus-op-zekerheid (CBS/TNO).

Uitzendwerk is belangrijk

Een derde van de uitstroom uit de WW komt in een uitzendbaan terecht. Het is vaak een eenvoudige en aanvaardbare manier om weer aan het werk te gaan. Maar flexwerk kan wel  werkonzekerheid met zich meebrengen. Het is dus belangrijk dat je als ondernemer investeert in je uitzendkrachten. Dat kun je vaak al eenvoudig doen door informeel leren op de werkvloer te introduceren. Informeel leren is leren zonder vooropgezet doel of werkvorm. Het is leren gaandeweg het werk, door ervaring op te doen.

Veel uitzendkrachten doen aan multi-jobbing

In het laatste decennium is het aantal mensen dat van werkgever/beroep wisselt enorm toegenomen. Ook combineren we steeds meer meerdere banen: multi-jobbing. Bij 7,4% van de beroepsbevolking is dit inmiddels het geval. Het zal je niet verbazen dat dit veel voorkomt bij flexwerkers en uitzendkrachten. Multi-jobbing biedt veel voordelen. Denk alleen al maar aan het informeel leren dat gestimuleerd wordt door het wisselen van baan/beroep en het hebben van meerdere werkgevers. En het bevordert je werkzekerheid, want door je opgedane kennis ben je bij meerdere werkgevers inzetbaar. Dit laatste biedt weer kansen voor de werkgever, die te kampen heeft met een schaarste in goed geschoolde en werkervaren krachten.

Laat uitzendkrachten informeel leren

Het informeel leren op de werkvloer is vooral belangrijk voor laagopgeleide flexkrachten. Het gaat hierbij om het uitvoeren van leerrijke taken tijdens het werk. Dit zou in de praktijk  uitzendorganisaties relatief weinig inspanning en geld kosten, maar voor laagopgeleide uitzendkrachten is dit toch soms lastig te realiseren. Uitzendbureaus dienen daarbij zelf extra tijd te besteden aan het inzicht krijgen in deze functies en zij zouden het beoordelingsproces ook hierop aan moeten passen. Daarnaast moeten zij de tijd en moeite nemen de inlener te overtuigen ook hierin te investeren. Als zij tijd steken in de ontwikkeling van (laagopgeleide) uitzendkrachten blijkt dat de motivatie van de uitzendkrachten hierdoor toeneemt. Dit resulteert in:
– Lager ziekteverzuim en minder ‘no shows’.
– Men kan langer in de uitzendbaan werkzaam blijven.
– De uitzendkracht is makkelijker door te plaatsen.
– De inwerktijd van uitzendkrachten is korter door (in)formeel leren
– De uitzendkracht is productiever.
– De kansen op de arbeidsmarkt van de uitzendkracht worden vergroot.

Kijk ook eens naar de nieuwe subsidie van het rijk, de SLIM-regeling. Vanaf 2 maart 2020 kunnen bedrijven binnen het MKB en de landbouw-, recreatie- en horecasector hier subsidie aanvragen binnen de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het MKB https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim.

Payoffice: een lerende organisatie

Backoffice uitzendbureau Payoffice is voorstander van een lerende organisatie. Goed geschoolde en kennisrijke werknemers zijn immers het kapitaal van je organisatie. Dat is waar Payoffice zich graag voor inzet.

Investeer in je uitzendkrachten met een goede backoffice ondersteuning

Investeren in je uitzendkrachten doe je ook door de bedrijfsvoering rondom de flexwerkers goed op orde te hebben. Vaak is de administratieve afhandeling van die processen een sluitpost in je drukke bedrijfsvoering. Payoffice B.V. levert backoffice ondersteuning voor uitzendbureaus en ondernemers binnen het MKB. Wij kunnen je veel administratieve taken uit handen nemen. Ook zijn wij op de hoogte van de meest recente wet- en regelgeving. Zo informeren en adviseren wij je tijdig over dergelijke subsidies als de SLIM-regeling. Zo ben je altijd snel op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden en kun je goed investeren in je uitzendkrachten en flexwerkers.

Wil je meer weten wat onderbrengen van jouw uitzendkrachten en flexwerkers in onze backoffice ondersteuning https://payofficerotterdam.nl/wat-is-backoffice-ondersteuning/ voor je kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Telefonisch 040 – 30 38 500 of per e-mail info@payrotterdam.deonlinevos.nl. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.