19 maart 2020

Het kabinet heeft onlangs, in deze tijd van de coronacrisis, uitzonderlijke economische maatregelen afgekondigd. Het doel daarbij is onze gezondheid te beschermen, maar ook de economische gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Het pakket maatregelen biedt miljarden euro’s aan overheidssteun. Zo kunnen bedrijven hun personeel, al dan niet met arbeidstijdverkorting, doorbetalen. Het biedt zelfstandigen een overbrugging en zij krijgen versoepelde belastingregelingen. Ondernemers krijgen compensatie en extra kredietmogelijkheden.

Het maatregelenpakket coronacrisis omvat:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen zich aanmelden voor verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij hun eigen kredietverstrekker. Ondernemers kunnen zich voor de belastingmaatregelen wenden tot de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. Alle regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden de komende dagen en weken met spoed opengesteld.

NBBU opent een LinkedIn-groep voor vraag en aanbod tijdens Coronacrisis

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) benadrukt dat uitzendkrachten, ondanks alle tegenslagen door de corona crisis, een grote bijdrage kunnen leveren aan de economie op dit moment. In een aantal sectoren is er momenteel nagenoeg geen behoefte aan personeel, maar in andere sectoren is juist zeer veel vraag naar personeel. Het mooie van uitzendkrachten is dat zij zeer divers inzetbaar zijn en snel kunnen switchen. Denk daarbij aan het werken in branches waar personeelsschaarste heerst, zoals onder meer de supermarktbranche, de zorg, de transportsector, distributiecentra, de land- en tuinbouw, de logistieke sector en de distributiecentra.

Om ondernemers hierbij te ondersteunen heeft de NBBU een tijdelijke LinkedIn-pagina aangemaakt. Hier kunnen vraag en aanbod elkaar ontmoeten. Heeft u werknemers waar u nu geen werk voor heeft? Meld het aan, wellicht dat zij elders inzetbaar zijn, waar grote schaarste is.

Ga naar de Linked-In groep  https://www.linkedin.com/groups/13844025/ en meld u aan !

Backoffice uitzendbureau Payoffice is in deze tijden van crisis uw betrouwbare partner voor een goede informatievoorziening. Wij zetten ons daar graag voor in.

Zijn uw uitzendkrachten bij onze backoffice ondersteuning ondergebracht of wilt u de mogelijkheden daartoe verkennen? Een van de vele voordelen van onze dienstverlening is onze expertise in de uitzendbranche. U kunt rekenen op onze kennis, die wij graag inzetten. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op, we vertellen u graag meer over onze uitgebreide en betaalbare backoffice ondersteuning.

Neem dan contact met ons op. Telefonisch 040 – 30 38 500 of per e-mail info@payrotterdam.deonlinevos.nl. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.