Backoffice ondersteuning in het onderwijs

Als u als docent bij een specialist in backoffice ondersteuning in dienst bent, dan bent u juridisch gezien in dienst bij het betreffende bedrijf en niet de school waar u werkzaam bent. Het is dan de taak van dit bedrijf om de administratie van de school over te nemen. Waar het dan eigenlijk op neer komt, is dat u verhuurd wordt aan de desbetreffende school. Tegenwoordig wordt het steeds interessanter voor zelfstandige docenten om voor backoffice ondersteuning te kiezen. De reden hiervoor is dat de overheid strenger gaat controleren op schijnzelfstandigheid door de invoering van de wet DBA.

De wet DBA

Toen de wet DBA op 1 mei 2016 werd ingevoerd, werd de VAR afgeschaft. In de plaats hiervan is de modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en de zelfstandige docent gekomen. In deze overeenkomst maken de opdrachtgever en de opdrachtnemer gezamenlijk afspraken over de samenwerking en de opdracht. Wanneer beide zich tijdens de opdracht houden aan de afspraken van de modelovereenkomst, is het een werk buiten dienstbetrekking. De Belastingdienst gaat op basis van deze overeenkomst kijken of de opdrachtgever loonheffing moet inhouden. Ook zal er gekeken worden of werknemersverzekeringen, premies en de bijdrage zorgverzekeringswet betaald dient te worden.

Voordelen uitbesteden backoffice voor zelfstandige docenten

Voor zelfstandige docenten zitten er vele voordelen aan te kiezen voor een backoffice ondersteuning. Zo kunnen deze docenten profiteren van de volgende voordelen als zij kiezen voor Payoffice B.V.:

Doordat de overheid heeft laten weten dat zijn in 2017 strenger gaan controleren op schijnzelfstandigheid door de wet DBA, worden scholen steeds terughoudender in het aannemen van zelfstandige docenten. Schijnzelfstandigheid is wanneer een zelfstandige docent slechts werkzaam is voor een werkgever. Voor scholen is het moeilijk om te controleren of deze slechts bij één werkgever actief is. Hierdoor wordt het ook steeds interessanter voor scholen om zelfstandigen aan te nemen via een gespecialiseerd bedrijf.

Backoffice ondersteuning voor scholen en zelfstandige docenten

Zoals u merkt is het voor scholen en zelfstandige docenten een uitkomst om met een backoffice ondersteuning te werken. Zo wordt ook de salarisadministratie geregeld en ook zijn deze bedrijven altijd op de hoogte van de nieuwste wet en regelgeving. Backoffice ondersteuning is een uitkomst voor scholen en zelfstandige docenten!